حامیان مالی

خوشبختانه این افتخار را داریم که صدها نفر از وب سایت ما جهت رشد و ادامه آن حمایت کرده اند

تا سال ۱۳۹۷ نام کاربرانی که با مبالغ ۲۰۰۰ تومانی از ما حمایت می کردند در لیست حامیان مالی ما ثبت شده و در قرعه کشی های ما شرکت داده می شدند. اما بدلیل زیادشدن این کاربران عزیز، تصمیم گرفته شد تنها نام کاربرانی که بالای ۵۰۰۰ تومان از ما حمایت کرده اند در این لیست ثبت شوند. لیست و صفحه مربوط به حامیان مالی ما تا مهرماه ۱۳۹۸ از دسترس خارج شده و سپس کاملا حذف گردید اما اکنون در آبان ماه ۱۳۹۸ این صفحه به عنوان صفحه رسمی حامیان مالی ما افتتاح شده است. از اکنون نام و نام خانوادگی عزیزانی که از ۲۰۰۰ تومان به بالا از ما حمایت کرده اند در لیست مربوط به حامیان مالی زیر ۵۰۰۰ تومان و نام و نام خانوادگی عزیزانی که بالای ۵۰۰۰ تومان و بالای ۱۰۰۰۰ تومان از ما حمایت کرده اند در لیست مربوطه ثبت خواهد شد. لازم به ذکر است کاربرانی که قبلا از ما حمایت کرده اند نیز در قرعه کشی های بزرگ ما شرکت داده می شوند

و اما قرعه کشی!

حمایت های کاربران عزیز وب سایت ما بی جواب نمی ماند! ما علاوه بر این که بعد از حمایت های شما می توانیم تبلیغات وب سایت را کاهش داده و حتی حذف کنیم، هر هفته مقداری از مبلغ جمع آوری شده را به یک نفر طبق قرفه کشی هفتگی تقدیم می کنیم. لازم به ذکر است مقداری از حمایت های مالی کاربران عزیز به خیریه ها و افزاد نیازمند اهدا خواهد شد

لیست حامیان مالی که در زیر مشاهده می کنید از مهرماه ۱۳۹۸ ثبت شده است

قرعه کشی فروردین ماه ۹۹ برای دو نفر

نفر اول: کد تخفیف ۴۰ درصدی برای یک محصول – نفر دوم: کد تخفیف ۳۰ درصدی برای یک محصول

حامیان زیر ۲۰۰۰ تومان

حامیان زیر ۲۰۰۰ تومان

آقای مهرداد اسدی
آقای امیرحسین شمسی
آقای مهدی بابایی
آقای علیرضا ایمانی
خانم سمیرا رجبی
خانم سیما گرمابی
آقای سعید وزیری
خانم سحر صادقی پناه
آقای پوریا نعمتی
خانم حنانه گلستانی
آقای علیرضا سلیمی
خانم مرجان بهره ور
خانم زهرا مارچیان
خانم ملیکا شریفی نیا
جواد باقرزاده

حامیان بالای ۲۰۰۰ تومان

حامیان بالای ۲۰۰۰ تومان

آقای صابر فیض الهی

 

با استفاده از دکمه های زیر، شماهم از حامیان مالی ما شوید!

شما می توانید بی نهایت از دکمه ها استفاده کنید و چندین بار از ما حمایت کنید

حمایت ۵۰۰۰ تومانی
حمایت ۲۰۰۰ تومانی
حمایت از نیازمندان