هنری

کتاب قلب زن از سامرست موام

کتاب قلب زن از سامرست موام در دنيا، هيچ چيز پايدار نيست و اگر انسان، توقعِ بقاي چيزي را داشته باشد، احمق است.اما اگر از آنچه که براي مدتِ کوتاهي دارد، لذت نبرد، از آن هم احمق ‌تر است! با استفاده از دکمه زیر، این کتاب را رایگان دریافت کنید دانلود رایگان کتاب PDF     با ۲۰۰۰ تومان از …

توضیحات بیشتر »