خانه / بایگانی برچسب: C Plus Plus Programming

بایگانی برچسب: C Plus Plus Programming

برنامه محاسبه مجموع و میانگین ده عدد با C++

برنامه محاسبه مجموع و میانگین ده عدد با C++ این برنامه ده عدد را دریافت کرده مجموع و میانگین آن را محاسبه و چاپ می کند با استفاده از حلقه for #include<iostream> #include<conio.h> using namespace std; int main() { int n,sum,ave,i; cout<<"Enter 10 Number\n"; for(i=0;i<10;i++) { cin>>n; sum=sum+n; } ave=sum/10; …

ادامه نوشته »