خانه / حامیان مالی ما

حامیان مالی ما

نمایش اقتدار و فرهنگ بالای ملت ایران

با توجه به حمایت ملت عزیز ایران از خدمات رایگان این سایت، ما در نظر گرفتیم که نام واریز کنندگان به حساب سایت را به عنوان حامیان مالی سایت در این صفحه منتشر کنیم. خوشبختانه درخواست ما برای حمایت مالی از خدمات سایت با موفقیت روبرو شد و مردم عزیز و قدردان ایران از ما حمایت با مبالغی حمایت کرده اند تا باعث ادامه رشد و حیات این سایت شوند. همچنین درصورت ادامه حمایت مالی از این سایت، دیگر شاهد هیچ تبلیغاتی در سایت نخواهید بود و براحتی می توانید از خدمات رایگان سایت استفاده کنید. در لیست زیر، نام حامیان مالی ما را مشاهده می کنید

  • خانم سارا کیایی
  • آقای محمدرضا نکوهی
  • خانم شادی حسینی
  • خانم نگار امیرفضلی
  • آقای مهدی رستمی
  • آقای علی رنجبر
  • آقای شادمهر نوشاد
  • آقای رستم کاویان پور
  • خانم آتنا فخرزاده

با تشکر از حامیان مالی ما و ادامه حمایت شما دوستان و کاربران سایت بزرگ WeGraphic این لیست هرهفته بروزرسانی خواهد شد. شماهم با استفاده از لینک تصویر زیر می توانید یکی از اعضای خانواده حامیان ما باشید تا در رشد سایت خودتان سهیم شوید. شما می توانید با ۲۰۰۰ تومان از طریق پرداخت آنلاین و امن زرین پال شروع کنید!